Ekonomi

5000 Zabıt Katip Alımı Ne Zaman Olacak?

Zabıt katibi alımları ne zaman? 5000 Zabıt katibi ne zaman alınacak? Memurluk hayalleri kuran binlerce adayın beklediği haber Adalet bakanlığından geldi. Adelet Bakanlığı Zabıt Katip ilanları yayınlandı.

 5000 Zabıt Katip Alımı Ne Zaman Olacak?

Okunma: 1071

17:16
-A

+A

Memurluk hayalleri kuran binlerce adayın beklediği haber Adalet bakanlığından geldi. Adelet Bakanlığı Zabıt Katip ilanları yayınlandı. Zabıt katibi alımları ne zaman? 5000 Zabıt katibi ne zaman alınacak? Zabıt Katibi alım ilanı yayınlandı mı? Zabit katibi alım şartları nelerdir? Zabit katibi sınavına katılmak için gerekli belgeler nelerdir?

 

Geçtiğimiz yıl Mart ayında yapılan Zabıt katip alımının ardından bu sene sınava girecek olan binlerce kişi yeni alımın ne zaman olacağını merak etmeye başladı. Zabıt Katip alımı için kesin bir tarih açıklanmadı. Danıştay başkanlığı 31.12.2013 tarihinde yaptığı duyuru ile 6 tane kadrolu zabıt katip alacağını duyurdu. Zabıt katip olarak devlet memuru olmak isteyenler için şuanda tek ilan Danıştay başkanlığının ilanı.

 

5000 Zabıt katibi alım ilanı henüz yayınlanmadı. Zabıt Katip alımlarının Ocak ayından sonra başlayacağı düşünülüyor. Zabıt katip alım ilanı yayınlanır yayınlanmaz spothaber.com adresinde sizlerle olacak.

 

Katiplik ilanları. Zabıt Katipliği. Zabıt Katipliği alımı ilanları. İcra Katipliği alımı ilanları. 2014 Katiplik alım ilanları. Adalet Bakanlığı katiplik alım ilanları. Adalet Bakanlığı ne zaman, ne kadar katip alacak? Katiplik ilanları yayınlandı mı? Zabıt katipliği sınavları, başvuru tarihleri ne zaman? Adalet Bakanlığı ilanları. Zabıt Katipliği başvuru şartları, İcra Katipliği başvuru şartları, Zabıt Katipliği nedir ne iş yapar? İcra Katipliği nedir ne iş yapar?

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2012 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre 12. dereceli altı (6) Zabıt Katibi ile sözlü sınavı sonucuna göre 10-13. derece arası toplam oniki (12) Hizmetli kadrosuna personel alınacaktır.

Başvurular 31/01/2014-14/02/2014 tarihleri arasında  Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup; şahsen yapılan başvurular ile posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 31/12/2013

 

 

Öncelikle 5000 zabıt katipliği konusu ne zaman ortaya çıktı neye göre 5000 zabıt katibi alınacak bilmeyenler için hatırlatalım. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile bazı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 07/03/2013 tarihinde  Türkiye Büyük Millet Meclisine sunularak kanunlaştı.

Tasarı genel olarak Hukuk, Vergi Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinin işleyişlerine ilişkin  bazı değişiklikleri ve Adalet Bakanlığına 5000 zabıt katibi kadrosu ihdasına ilişkin değişiklikler içeriyordu. Söz konusu tasarı kanunlaştı ancak personel alımına başlanılması için kanunlaşması yeterli değil. Komisyonlardaki çalışmalarında bitmesi gerekiyor.

Tasarı Adalet Komisyonundan 1 Nisan 2013 tarihinde raporu tamamlanarak çıktı. İcra dairelerine 5000 zabıt katibi alımına ilişkin kanun şuanda TBMM Plan Bütçe Komisyonunda ve hala raporu hazırlanmadı ve bu komisyondan çıkmadı. Yani buradan anlayacağımız personel alımı için tasarının kanunlaşması yeterli olmuyor. Kanunlaşma sonrasındaki resmi prosedürlerin de tamamlanması gerek.

Eğer kanunlaşma sonrasındaki komisyonlardaki işlemler tamamlansa idi bir kaç ay içerisinde ilanın çıkabileceğini söyleyebilirdik ancak bunu söylemek için çok erken. Ve şunu da belirtelim ki ilan çıktığı zaman 5000 icra katibi alımı olarak çıkmayabilir. 5000 icra katibi alımı 2 3 seferde yapılabilir. Alınan personellerin eğitimleri, yerleştirilmeleri vs bir çok konu hesap edilerek ilan çıkarılıyor.

Zabıt Katibi Alımı İcra Katibi Alımından Önce Olabilir!

İcra katibi alımına ilişkin kanunun durumunu yukarıda açıkladık. Büyük ihtimalle her yıl standart olarak yapılan Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi alımları İcra Katibi alımlarından önce yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda da gördüğümüz üzere her yıl İcra Müdürlüğü sınavı sonrasında Adalet Bakanlığında çalışmakta olan bir çok zabıt katibi icra müdürlüğü sınavlarına katılarak icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olmakta ve Adalet Bakanlığında zabıt katipliği kadroları boşalmakta.

Yine her yıl ölüm, tayin, kurum değiştirme, görevde yükselme nedenleri ile bir çok kadro boşalmaktadır. Bunlar sonucunda ise Adalet Bakanlığı tarafından ihtiyaca göre personel alımı ilanı verilmektedir. Bu yıl İcra Müdürlüğü sınavı 22 Eylül 2013 tarihinde yapılacak. Normal zabıt katipliği sınavı da icra müdürlüğü sınavı sonrasında 2013 yılı Kasım Aralık aylarında ilan edilecektir. Geçtiğimiz 4 5 yılda da aynen bu tarihlerde bu şekilde verilmişti ilan. Zabıt katibi olmayı düşünenlerin şimdiden sıkı bir şekilde klavye ve mülakat sınavlarına hazırlanması faydalarına olacaktır.

 

 DANIŞTAY ZABIT KATİPLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI:

BAŞVURU ŞARTLARI

1. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 A) GENEL ŞARTLAR

a-) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel

şartları taşımak,

b-) 31/12/2014 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (31/12/1979 ve daha sonra

doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

c-) 2012-KPSS lisans ve 2012-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre (lisans

mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için

KPSSP94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

 B) ÖZEL ŞARTLAR

a-) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu,

meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden

mezun olmak,

b-) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun

olmak,

c-) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son

başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca

düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

ç-) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden

bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı

yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek. (Vuruş hesabı yapılmadan üç

dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına

alınmayacaklardır.)

2. SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK

BELGELER

Uygulama sınav sonucu ile birlikte kazanan adaylardan aşağıda istenilen belgelerin

hangi tarihlerde teslim edileceği Başkanlığımızca ilan edilecektir.

a-) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden

http://www.danistay.gov.tr doldurularak çıktısı imzalanan fotoğraflı form.)

b-) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No'lu)

c-) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

ç-) Daktilo veya Bilgisayar sertifikasının fotokopisi.

 

4. UYGULAMA, SÖZLÜ SINAVI VE YERLEŞTİRME

a-) Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı

http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar

ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı

yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç

dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına

alınmayacaklardır.)

b-) Sözlü sınavı;

Uygulama sınavında başarılı olan adaylar için sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde

yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

c-) Nihai başarı listesi;

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve

Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak

suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Yapılacak bu değerlendirme sonucu, en yüksek puandan başlayarak yapılacak

sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, sözlü sınavın

bitimini takip eden yedi gün içinde http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sonuçların yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup,

göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ç-) Atanma;

1-) Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman

yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.

2-) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen

adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan

atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca

idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin

edilecektir.

3-) Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine

başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek, yerine yedek

adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

 

ZABIT KATİBİ NEDİR NE İŞ YAPAR:

Zabıt Katibi, Adalet Bakanlığı'nca taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personelidir.

Zabıt Katibi, adliyelerde (mahkeme veya savcılıklarda), bölge idare ve iş mahkemelerinde, seçim kurulları veya müdürlüklerinde veya icra dairelerinde (icra memuru sıfatı ile) çalıştırılmak üzere, Adalet Bakanlığı'nca, genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilen; kalem işleri, yazışma, dosyalama vb. işleri yerine getirmekle yükümlü, 657 sayılı kanuna tabi yardımcı yargı personelidir.

Son yıllarda personel politikalarına paralel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi hükümleri çerçevesinde "Sözleşmeli Personel" statüsünde de Zabıt Katipleri alınmakta ve adliyelerde görev yapmaktadır.

İCRA KATİBİ NEDİR NE İŞ YAPAR:

mahkeme ve savcılık katipleri nasıl ki kalem mevzuatına göre hareket edip çalışıyorlar ise icra katibi de aynı şekilde ancak; icra katipliğinin bir çok avantajı olmakla sadece tek bir dez avantajı para işiyle haşır neşir olmak… avantajları saymakla bitmez en basit bir kaç örnek verirsek otopsi yok, nöbet yok, birebir çalıştığın savcı veya hakim yok küçük icra dairelerinde icra müdürleri zaman zaman mevzuat gereği ve iş gereği asliye hukuk hakimi eğer büyük yer ise icra hakimi ile çalışmaktadırlar

 

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

sanalbasin.com üyesidir
<a href='http://www.gazeteoku.com' title='gazeteler'>Gazeteler</a>'